Har swingers bedre sex? Jeg gikk på et Swingers-tilfluktssted for å finne ut av det

Har swingers bedre sex? Vanskelig å si ... men de har mange veldig varme møter.