Anime manga

Definisjon

Definisjon - Hva gjør Anime manga

Det japanske uttrykket manga oversettes til flytende ord eller udisiplinerte ord. Det er en vanlig misforståelse at all manga er pornografisk. Det er produsert rundt syv typer manga. Hver har sitt eget spesifikke publikum. Hentai manga er pornografisk manga.