Tvangsfeminisering

Definisjon

Definisjon - Hva gjør Tvangsfeminisering

En del av appellen om tvungen feminisering kommer fra det presset samfunnet legger på menn til å være tradisjonelt 'maskuline'. En mann som blir trukket til ting som er merket som 'feminin', kan føle at han ikke kan hengi seg til den delen av seg selv. Å ha noen 'tvang' ham til å gjøre det gir et utløp for disse følelsene. I dette scenariet er det ikke mannens 'feil' at han handlet på en feminin måte. Dette hjelper med å avlaste ham for mulig skyld eller angst.