Pustekontroll

Definisjon

Definisjon - Hva gjør Pustekontroll

Orgasmer sies å være mye mer intens når hjernen blir fratatt oksygen, men denne praksisen kan også være farlig og til og med dødelig. Enkeltpersoner og par som ønsker å eksperimentere med pust, bør være ekstremt forsiktige. Par skal bruke kommunikasjon under handlingen og bruke bruk av trygge ord og gester. Bruk aldri belter, krager, tau, snorer, henging eller ekstremt trykk for å kutte oksygentilførselen. Auto-erotisk kvelning er spesielt farlig. Et estimat fra FBI hevder at mellom 500 og 1000 mennesker i USA (stort sett menn) dør som følge av denne praksisen hvert år.