Kroppsvæske monogami

Definisjon

Definisjon - Hva gjør Kroppsvæske monogami

Begrepet body fluid monogamy finner sin opprinnelse i BDSM-samfunnet, men har også vokst i popularitet også i ikke-monogamy-samfunn.

di sex endring

Forhold der kroppsvæskemonogami praktiseres er begrenset til to deltakere. Imidlertid kan konseptet utvides til å omfatte en større gruppe mennesker der alle har blitt enige om å delta i ubeskyttede aktiviteter bare med menneskene i den kretsen.